Digitaal Opkopers Register

Handelaren zijn wettelijk verplicht om alle in- en verkooptransacties van gebruikte goederen te registreren in een inkoopregister. Stalling Service Nederland registreert alle verwijderde fietsen in het Digitaal Opkopers Register (DOR) van de politie. Het DOR staat direct in verbinding met politieregisters van gestolen goederen. Hierdoor kan de politie meteen reageren als een goed aangeboden wordt dat van diefstal afkomstig is en waarvan aangifte is gedaan.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie start in 2017 een wetgevingstraject om het gebruik van het DOR wettelijk verplicht te stellen.