Diensten

Juridisch advies

Advies op maat over het gebruik van de juiste stallingsvoorwaarden met heldere definities, waarmee het gewenste handelingsperspectief wordt gecreëerd. Hiermee kunnen achtergelaten fietsen op een nette en zorgvuldige manier worden opgeruimd en wordt tevens een solide juridische basis gelegd, waardoor u geen risico loopt op schadeclaims achteraf.

Nadat de voorwaarden zijn aangepast moeten deze kenbaar worden gemaakt aan de gebruikers van de stalling. Afhankelijk van het soort stalling (openbaar of afgesloten) kunnen de gebruikers dmv een mailing, flyers een nieuwsbrief of borden hierover worden geïnformeerd. Bij een VvE, woningbouwvereniging of bedrijfsstalling kunnen deze artikelen ook worden opgenomen in de gebruikersovereenkomst of een contract.

Fietsen verwijderen

Na toetsing, advies en aanpassen van uw stallingsvoorwaarden levert Stalling Service Nederland praktische hulp bij een zorgvuldige en effectieve verwijdering van achtergelaten fietsen, zodat u op uw andere beheertaken kunt blijven focussen.

De technische staat van alle aanwezige fietsen wordt door ons beoordeeld en indien noodzakelijk, dan kan een parkeerduurmeting worden uitgevoerd.

Alle fietsen die de geldende stallingsvoorwaarden overtreden worden door ons afgevoerd. Achteraf ontvangt u een rapportage met o.a. kenmerken van de verwijderde fietsen met foto’s en alle aangetroffen gestolen fietsen worden overgedragen aan de politie.